Välkommen till föreningen Ankarklyset

Föreningen Ankarklyset är en idéell förening vars mål är att bygga,segla och handha segelskutor, företrädesvis på Vättern. Föreningen vill främja en aktiv fritid inom hantverk och kultur. Vi har startat ett skutbygge av en Vättergaleas med utgångspunkt från Don Carlos som byggdes 1891.
Copyright © Föreningen Ankarklyset  |  Powered by MediaVault EasyWeb  |  Senast uppdaterad: 2013-03-21 14:25